Środa

Bardzo proszę o modlitwę w intencji mojego małżeństwa, które jest w trakcie długotrwającego kryzysu. O potrzebne łaski do przezwyciężenia trudności, natchnienie Ducha św, przemianę naszych serc i wypełnienie ich na nowo miłością do siebie i do Boga, a także do dzieci.