Poniedziałek

Proszę o modlitwę za mnie o rozeznanie i realizację mojego powołania.