Piątek

JEZU CHRYSTE, MATKO BOŻA DZIĘKUJĘ ZA WASZE ŁASKI.BŁAGAM O DALSZĄ OPIEKĘ ZDROWIE I WASZĄ OPATRZNOŚĆ DLA MNIE I MOJEJ RODZINY.MATKO CHROŃ OD WSZELKIEGO ZŁA I PROWADŹ KU TWOJEMU SYNOWI. BOŻE OKAŻ NAM SWOJE MIŁOSIERDZIE I PRZEBACZENIE.DUCHU ŚWIĘTY WYPEŁNIJ SERCA NASZE. PROSZĘ O DAR ŻYCIA WIECZNEGO DLA MOICH ZMARŁYCH RODZICÓW KRYSTYNY I HERMANA. NIECH DOBRY BÓG PRZYJMIE ICH DO SWOJEGO KRÓLESTWA.