Piątek

Proszę o uzdrowienie i uświęcenie moich dzieci i męża Mirosława o pomnożenie dóbr materialnych, o łaskę silnej wiary i Boże Błogosławieństwo.