Piątek

Proszę o modlitwę o uratowanie i ponowne uświęcenie małżeństwa Urszuli i Marka, o nawrócenie i powrót do domu Marka.