Niedziela

Panie Boże proszę o jak najszybsze rozwiązanie mej sprawy i o światło Ducha Świętego dla osób z nią związanych oraz o potrzebne łaski. Proszę o owocna pielgrzymkę dla mnie i znajomych oraz o dobra podróż i ładną pogodę, by moja córka z narzeczonym przygotowali się dobrze do małżeństwa i żeby oni oraz nasze rodziny i znajomi stawiali Pana Boga i Maryję na pierwszym miejscu. Proszę za pewne osoby i małżeństwa mające trudności. Proszę o zdrowie dla wszystkich moich znajomych i ich rodziny. Proszę w mych pozostałych intencjach. Dziękuję Ci mój Kochany Panie Boże za wszystko.