Niedziela

Proszę o modlitwę w intencji syna Piotra o potrzebne łaski w trudnej sytuacji rodzinnej i o dar pracy. Bóg zapłać.